Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że trwa budowa nowej strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie. Od czerwca 2022 roku strona będzie działała pod domeną www.goklipno.pl
Wszystkie sprawy i zapytania dotyczące bieżącej pracy GOK Lipno oraz organizacji XX Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka i Wystawy Rolniczej AGROWilkowice prosimy kierować bezpośrednio na adres email: gok@lipno.pl lub telefonicznie 65 5340257, 65 5340921, 665203535.

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie przyjmuje oferty i zgłoszenia na obsługę gastronomiczną i handlową XX Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka Wilkowicach w dniach 20-21.08.2022 roku.
Na obsługę gastronomiczną przyjmujemy oferty w następujących działaniach:
a) gastronomia
b) lody – gofry
c) grochówka
d) wesołe miasteczko
e) strefa powietrznych zamków
f) stoisko handlowe
W działaniach a i b zostaną wyłonione (w formie konkursu) 1 lub 2 oferty, a w działaniach c, d i e tylko po jednej ofercie.
Oferty przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie (64-111 Lipno, ul. Powst. Wlkp. 7) do dnia 25 maja 2022 roku (liczy się data złożenia w sekretariacie GOK). Oferty należy składać na formularzach zgodnie ze wzorami załączników. Na podstawie złożonych ofert Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie dokona wyboru oferentów o czym powiadomi zainteresowane podmioty.
Zgłoszenia na stoiska handlowe: mała gastronomia, zabawki i pozostałe handlowe oraz stoiska promocyjne nie związane ze sprzedażą bezpośrednią (zał. 5) są przyjmowane do wyczerpania powierzchni handlowej.