WSTĘP DEKLARACJI

 Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lipno.naszgok.pl

 Dane teleadresowe jednostki:

 Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie (w skrócie GBP w Lipnie)

Telefon: +48 65 5 26 00 17

E-mail: biblioteka.lipno@gmail.com

Adres korespondencyjny: ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno

 Daty publikacji i aktualizacji

 Data publikacji strony internetowej: 2013-11-22

Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-22

 Status pod względem zgodności z ustawą

 Strona internetowa www.lipno.naszgok.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. (Obecnie jesteśmy w trakcie  tworzenia  nowej strony internetowej).

 Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt z pod adresem poczty elektronicznej: biblioteka.lipno@gmail.com

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 Procedura wnioskowo-skargowa

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

 Dostępność architektoniczna

 Budynek GBP w Lipnie – ul. Powstańców Wielkopolskich 7

Na parkingu zostało wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku nie ma barier architektonicznych (podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich).  Z poziomu parteru dostępna jest winda osobowa, którą można się dostać na obydwie kondygnacje budynku. (Piętro nr 1 Biblioteka, piętro nr 2 Gminny Ośrodek Kultury). W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Filia biblioteczna w Wilkowicach, ul. Tylna 1

Na parkingu zostało wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Możliwe jest przejechanie wózkiem od parkingu aż pod same drzwi Biblioteki po płaskiej powierzchni chodnika. W samym budynku Biblioteki brak progów i szerokie przestrzenie umożliwiające swobodny dostęp do regałów a także stanowiska komputerowego. Toaleta przystosowana jest do osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

 

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4